Toplotne Pumpe

Izvođenje radova na instalacijama toplotnih pumpi

Toplotne Pumpe

Izvođenje radova na instalacijama toplotnih pumpi

Toplotne Pumpe

i Obnovljivi izvori energije

Izborom toplotnih pumpi za zagrevanje ostvaruje se najekonomičniji sistem grejanja, jer je za njihovo funkcionisanje dovoljna izloženost nekom od prirodnih izvora toplote.

U umereno-kontinentalnim klimatskim uslovima, toplotne pumpe su se pokazale kao energetski efikasna alternativa za peći i klima uređaje. Tokom letnjih meseci, one transportuju toplotu iz toplih prostorija u spoljašnju sredinu, dok tokom zime, crpe toplotu iz nekih od prirodnih izvora energije kako bi zagrejale prostorije. Zbog toga što transportuju toplotu, a ne generišu je, toplotne pumpe stvaraju isti efekat kao i konvencionalni uređaji za grejanje ili hlađenje, ali uz neuporedivo manje troškove.

U zavisnosti od sredine iz koje se preuzima toplotna energija (vazduh, voda ili zemlja), razlikuju se i specifični tipovi toplotnih pumpi.

Odabir izvora toplote uslovljen je uslovima lokaliteta, pre svega vrstom zemljišta, ali i klimatskim uslovima. Pravilo je da što je izvor toplote izdašniji, to kompresor toplotne pumpe manje radi, te je koeficijent efikasnosti veći.

Naše bogato iskustvo u radu sa toplotnim pumpama, omogućuje nam da Vam predložimo, a potom i realizujemo najprofitabilnije rešenje, prilagođeno Vašim potrebama.

Toplotne Pumpe

i Obnovljivi izvori energije

Izborom toplotnih pumpi za zagrevanje ostvaruje se najekonomičniji sistem grejanja, jer je za njihovo funkcionisanje dovoljna izloženost nekom od prirodnih izvora toplote.

U umereno-kontinentalnim klimatskim uslovima, toplotne pumpe su se pokazale kao energetski efikasna alternativa za peći i klima uređaje. Tokom letnjih meseci, one transportuju toplotu iz toplih prostorija u spoljašnju sredinu, dok tokom zime, crpe toplotu iz nekih od prirodnih izvora energije kako bi zagrejale prostorije. Zbog toga što transportuju toplotu, a ne generišu je, toplotne pumpe stvaraju isti efekat kao i konvencionalni uređaji za grejanje ili hlađenje, ali uz neuporedivo manje troškove.

U zavisnosti od sredine iz koje se preuzima toplotna energija (vazduh, voda ili zemlja), razlikuju se i specifični tipovi toplotnih pumpi.

Odabir izvora toplote uslovljen je uslovima lokaliteta, pre svega vrstom zemljišta, ali i klimatskim uslovima. Pravilo je da što je izvor toplote izdašniji, to kompresor toplotne pumpe manje radi, te je koeficijent efikasnosti veći.

Naše bogato iskustvo u radu sa toplotnim pumpama, omogućuje nam da Vam predložimo, a potom i realizujemo najprofitabilnije rešenje, prilagođeno Vašim potrebama.

Primeri

Korišćenje različitih Izvora Toplote
Korišćenje Zemlje kao izvora toplote

U zavisnosti od veličine površine dvorišta, toplotne pumpe se mogu postaviti na jedan od dva moguća načina:

Postavljanjem Zemnog Kolektora:
Ovaj način je pogodan, ukoliko je površina dvorišta velika. Zemni kolektor se sastoji od sistema cevi koji se polaže 20cm ispod granice smrzavanja zemljišta, na dubinu od 1.5m. Na toj se dubini temperatura tokom cele godine kreće u rasponu od  5º-15°C. Učinak eksploatacije toplote zavisi od vrste zemljišta,  pa što je zemljište vlažnije, to je i učinak eksploatacije veći.

Postavljanjem Dubinske sonde:
Ukoliko površina dvorišta nije dovoljno velika, za postavljanje površinskih kolektora, postavljaju se dubinske sonde.

Korišćenje Vazduha kao izvora toplote

Osnovna prednost vazduha kao izvora toplote jeste njegova izuzetna raspoloživost, dok nedostatak predstavlja to što efikasnost pumpe zavisi od temperature spoljašnjeg vazduha, te je pri niskim spoljnim temperaturama neophodna podrška električnog grejača.

Korišćenje Podzemnih Voda kao izvora toplote

Ukoliko je zemljište pogodno za tu svrhu, korišćenje podzemnih voda putem usisnog i apsorpcionog bunara podzemne vode može biti vrlo efikasno. Podzemna voda je vrlo dobar rezevoar za dozračenu sunčevu energiju, tako da čak i tokom zimskih meseci održava konstantnu temperaturu između +7º i +12ºC. 

Primeri

Korišćenje različitih Izvora Toplote
Korišćenje Zemlje kao izvora toplote

U zavisnosti od veličine površine dvorišta, toplotne pumpe se mogu postaviti na jedan od dva moguća načina:

Postavljanjem Zemnog Kolektora:
Ovaj način je pogodan, ukoliko je površina dvorišta velika. Zemni kolektor se sastoji od sistema cevi koji se polaže 20cm ispod granice smrzavanja zemljišta, na dubinu od 1.5m. Na toj se dubini temperatura tokom cele godine kreće u rasponu od  5º-15°C. Učinak eksploatacije toplote zavisi od vrste zemljišta,  pa što je zemljište vlažnije, to je i učinak eksploatacije veći.

Postavljanjem Dubinske sonde:
Ukoliko površina dvorišta nije dovoljno velika, za postavljanje površinskih kolektora, postavljaju se dubinske sonde.

Korišćenje Vazduha kao izvora toplote

Osnovna prednost vazduha kao izvora toplote jeste njegova izuzetna raspoloživost, dok nedostatak predstavlja to što efikasnost pumpe zavisi od temperature spoljašnjeg vazduha, te je pri niskim spoljnim temperaturama neophodna podrška električnog grejača.

Korišćenje Podzemnih Voda kao izvora toplote

Ukoliko je zemljište pogodno za tu svrhu, korišćenje podzemnih voda putem usisnog i apsorpcionog bunara podzemne vode može biti vrlo efikasno. Podzemna voda je vrlo dobar rezevoar za dozračenu sunčevu energiju, tako da čak i tokom zimskih meseci održava konstantnu temperaturu između +7º i +12ºC.